Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1434
Title: "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică", Ediţia a 3-a : Materialele Colloquia Professorum, 12 oct. 2012
Authors: Priţcan, Valentina
Stanţieru, Svetlana
Sirota, Elena
Munteanu, Ana
Niculica, Oxana
Evdochimov, Liliana
Ciobanu, Silvia
Keywords: conferinţe ştiinţifice
cercetări ştiinţifice
Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi
Biblioteca Ştiinţifică a USARB
Issue Date: 2014
Publisher: USARB
Citation: „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, colloquia professorum (3 ; 2012 ; Bălţi). Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Ediţia a 3-a : Materialele Colloquia Professorum, 12 oct. 2012 / colegiul de red.: Valentina Priţcan, Svetlana Stanţieru, Elena Sirota [et al.]. -Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2014 (Tipogr. Univ. de Stat „Alecu Russo”). - 268 p.. fig., tab. - ISBN 978-9975-50-135-4.
Abstract: Prezentul volum inserează textele comunicărilor prezentate la COLLOQUIA PROFESSORUM TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, ediţia a III-a, desfăşurat pe 12 octombrie 2012. La conferinţă au participat profesorii USARB, profesorii de la Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălţi şi de la Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi. Conferinţa s-a desfăşurat în trei secţiuni. Bibliotecarii de la Biblioteca Ştiinţifică USARB şi-au prezentat comunicările în trei secţiuni separate: „Managementul participativ. Dimensiuni noi de formare a competenţelor tehnologice”, „Oportunităţi şi servicii modernizate pentru utilizatori” şi „Dezvoltarea colecţiilor şi organizarea informaţiilor”.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1434
ISBN: 978-9975-50-135-4
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Colocv_Prof_2012.pdf13,53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons