Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1387
Title: Mediateca în dimensiunea trecutului şi prezentului [Resursă electronică] : Expoziţie
Authors: Topalo, Valentina
Dascal, Olga
Ciobanu, Silvia
Keywords: mediatecă
informatizare
biblioteci universitare
Issue Date: 2015
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Mediateca în dimensiunea trecutului şi prezentului : [Expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; alcăt.: V. Topalo, O. Dascăl ; tehnored.: S. Ciobanu. -Bălţi, 2015.
Abstract: Expoziţia artă istoria apariţiei în Serviciul Bibliografic un ,,colţişor cu materiale audio-vizuale”, mai departe creşterea şi dezvoltarea Mediatecii. Facilităţi şi servicii noi: acces la baze de date EBSCO, ONU, INASP-PERI, Springer, Oxford University Press, Cambridge University Press. Colecţia digitală a lucrărilor cadrelor didactice, Repozitorii digitale, acces la site-ul Bibliotecii Ştiinţifice, acces la catalogul electronic.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1387
Appears in Collections:Multimedia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mediateca.pdfhttp://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/expo_tem2/mediateca.pdf19,67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons