Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1373
Title: Concursul Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării (2004-2010)
Authors: Harconiţa, Elena
Răileanu, Ludmila
Ciobanu, Silvia
Ganea, Varvara
Mihaluţa, Lina
Culicov, Natalia
Keywords: premii naţionale
cercetări ştiinţifice
Biblioteca Ştiinţifică a USARB
ABRM
Issue Date: 2011
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică
Citation: Harconiţa, Elena. Concursul Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării (2004-2010) / Elena Harconiţa, Ludmila Răileanu ; red. bibliogr.: Varvara Ganea, Lina Mihaluţa; design/cop./machetare: Silvia Ciobanu ; tehnored.: Natalia Culicov; Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo". -Bălţi : [S.n.] , 2011. - 76 p. : il. - (ABRM - 20 de ani).- ISBN 978-9975-931-21-2. Ind.: p. 59-76.
Abstract: ABRM organizează în fiecare an „Concursul pentru cele mai reuşite lucrări în domeniul bibliologiei şi ştiinţelor informări” (preşedinte – Elena Harconiţă). cele mai reuşite lucrări în domeniu se bucură de aprecieri din partea Asociaţiei”. Acest Concurs urmăreşte scopul de a optimiza activitatea de investigare, a spori potenţialul naţional în domeniu, a promova experienţele celor mai merituoşi specialişti, care se manifestă prin inventivitate şi creativitate profesională. În acest plan de idei, deosebit de important este consolidarea statutului bibliotecarilor şi a bibliotecilor în societate.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1373
ISSN: 978-9975-931-21-2
Appears in Collections:Monografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
concurs_national.pdf3,85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons