Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1371
Title: Gheorghe Popa : Biobibliografie
Authors: Ciobanu, Silvia
Nagherneac, Anna
Harconiţa, Elena
Sainenco, Ala
Mihaluţa, Lina
Keywords: Popa Gheorghe (1952)
lingvişti basarabeni
personalităţi universitare bălţene
biobibliografii
profesori personalitaţi bălţene
Issue Date: 2012
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică
Citation: Gheorghe Popa : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt.; alcăt.: Ana Nagherneac ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. coord.: Ala Sainenco ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; design/cop./machetare: Silvia Ciobanu. - Ed. a 2-a, rev. şi compl. -Bălţi : [S.n.] , 2012.- 190 p. : fot., il. - (Personalităţi universitare bălţene).- ISBN 978-9975-50-091-3: Ind.: p. 171-190.
Abstract: Prezenta Biobibliografie face parte din colecţia Personalităţi univeritare bălţene, iniţiată de Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii în anul 2003. Volumul de faţă este dedicat profesorului şi omului de ştiinţă Gheorghe Popa, discipol al regretatului academician Silviu Berejan. Lucrarea este structurată în 10 capitole: Argument; Curriclum vitae cu iconografie; Crochiuri; Interviuri; Aprecieri in extenso şi in brevi; Bibliografie: Lucrări ştiinţifice şi didactice; redactare şi publicistică lingvistică; Varia; Coordonator ştiinţific al tezelor de doctorat; Referent oficial al tezelor de doctorat; Referinţe la publicaţiile ştiinţifice; Personalia. Biobibliografia este destinată filologilor, cadrelor didactice, studenţilor, bibliotecarilor, tuturor celor care vor să cunoască evoluţia şi performanţele distinsului profesor şi cercetător.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1371
ISSN: 978-9975-50-091-3
Appears in Collections:Biobibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
popa_bio.pdf16,76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons