Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1354
Title: „Confluenţe şi integrare calitativă a cărţii, activităţii bibliotecare şi a infrastructurii informaţionale în procesul didactico-ştiinţific universitar", conf. şt. (2005 ; Bălţi) : Materialele conf. şt. consacrate aniversării a 60-a a Bibl. Univ., 4 noiem., 2005
Authors: Ciobanu, Silvia
Harconiţa, Elena
Moraru, Anatol
Stratan, Elena
Topalo, Valentina
Alexanchin, Lidia
Keywords: biblioteconomie
Universitatea de Stat „A. Russo" din Bălţi
Biblioteca Ştiinţifică USARB
cercetări ştiinţifice
conferinţe ştiinţifice
Issue Date: 2005
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică
Citation: „Confluenţe şi integrare calitativă a cărţii, activităţii bibliotecare şi a infrastructurii informaţionale în procesul didactico-ştiinţific universitar", conf. şt. (2005 ; Bălţi) Confluenţe şi integrare calitativă a cărţii, activităţii bibliotecare şi a infrastructurii informaţionale în procesul didactico-ştiinţific universitar : Materialele conf. şt. consacrate aniversării a 60-a a Bibl. Univ., 4 noiem., 2005 / coord. Elena Harconiţa ; colegiul de red.: Anatol Moraru, Elena Stratan, Valentina Topalo ; design Silvia Ciobanu. –Bălţi , 2005. - 137 p. : fot.- ISBN 978-9975-50-015-9: Bibliogr. ascunsă ; Antetit.: Min. Educaţiei şi Tineretulul din Rep. Moldova ; Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. şt.
Abstract: La 4 noiembrie bibliotecarii universitari bălţeni au sărbătorit frumoasa aniversare dedicată celor 60 de ani de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice. Inaugurarea evenimentului s-a produs în Sala de Conferinţe a Universităţii de Stat „Alecu Russo” în prezenţa numeroşilor oaspeţi din ţară şi de peste hotare, bibliotecari, reprezentanţi ai conducerii Universităţii, alţi prieteni fideli ai Bibliotecii. Manifestarea ştiinţifică organizată, voită a fi o sărbătoare de suflet, un omagiu adus instituţiei şi profesiei de bibliotecar, trebuie apreciată ca o reuşită notabilă realizată cu profesionalism şi dăruire.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1354
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/conf_bibl.pdf
ISSN: 978-9975-50-015-9
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
conf_bibl.pdfhttp://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/conf_bibl.pdf2,1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons