Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1353
Title: „Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice”, conf şt. (2012 ; Bălţi) : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012.
Authors: Ciobanu, Silvia
Harconiţa, Elena
Mihaluţa, Lina
Stratan, Elena
Mostovic, Galina
Topalo, Valentina
Culicov, Natalia
Keywords: Biblioteca Ştiinţifică USARB
cercetări ştiinţifice
conferinţe ştiinţifice
Issue Date: 2012
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică
Citation: „Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice”, conf şt. (2012 ; Bălţi) Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. / coord. : Elena Harconiţa, (red.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector : Galina Mostovic ; rez. în lb. engl. : Valentina Topalo ; design/cop./machetare : Silvia Ciobanu; tehnored. : Natalia Culicov. – Bălţi : [S.n.] , 2012. - 372 p. : fot., fig., diagr., tab.- ISBN 978-9975-50-067-8. Antetit.: Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; Tit. paral. în lb. rom. şi engl.
Abstract: Cercetarea biblioteconomică a bibliotecarilor universitari a înregistrat în anul 2011 performanţe calitative şi cantitative, purtînd insemne semnificative: Anul 2011 – Anul Utilizatorului 2.0, Anul Promovării Manifestului IFLA Pentru Statistica de Bibliotecă, aniversarea a 20 de ani de la constituirea ABRM. Portofoliul ştiinţific al bibliotecarilor USARB (70 la sută – deţinători ai gradelor de calificare) a inclus organizarea, în anul 2011, a 3 conferinţe, 7 ateliere, seminare şi lecţii publice, elaborarea a 7 documente de transfer tehnologic, 3 utoriale, participarea la 38 întruniri profesionale cu 41 comunicări, publicarea a 24 (inclusiv 12 electronice) lucrări şi 66 articole, promovînd buna imagine, creativitatea şi inventivitatea celor mai fideli angajaţi. Scopul prezentei ediţii: evidențierea rolului Bibliotecii în calitate de esursă majoră de informare; amplificarea activității de cercetare - instrument esenţial de evaluare a problemelor emergente şi de descoperire a celor mai eficiente modalităţi de activitate pe bază de studiu teoretic, metodologic şi empiric.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1353
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
conf_st_2012.pdf26,56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons