Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1345
Title: Biblioteca Ştiinţifică - 65 de ani în rolul de partener şi inovator al procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică universitară : Materialele Conf. şt.
Authors: Ciobanu, Silvia
Harconiţa, Elena
Mihaluţa, Lina
Stratan, Elena
Mostovic, Galina
Keywords: Biblioteca Ştiinţifică a USARB
cercetări ştiinţifice
conferinţe ştiinţifice
Issue Date: 2011
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: "Biblioteca Ştiinţifică - 65 de ani în rolul de partener şi inovator al procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică universitară", conf. şt. (2010 ; Bălţi). Biblioteca Ştiinţifică - 65 de ani în rolul de partener şi inovator al procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică universitară : Materialele Conf. şt. / Bibl. şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi ; alcăt.: Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector: Galina Mostovic ; design/copertă/machetare: Silvia Ciobanu. - Bălţi, 2011. - 198 p. : fot. - (Biblioteca - 65).
Abstract: Cu prilejul Jubileului de 65 de ani a fost organizată o Conferinţă „Biblioteca Ştiinţifică - 65 de ani în rolul de partener şi inovator al procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică universitară", conf. şt. (2010 ; Bălţi) În culegerea de materialele ale Conferinţei sunt prezentate: realizări, probleme, perspective bibliotecii. În cadrul acestei activităţi de manifestare şi exprimare profesională bibliotecarii au fost segmentaţi cu teme de organizare şi funcţionare specifice domeniului biblioteconomic şi activităţii instituţiei infobibliotecare.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1345
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
materiale_conf.pdf16,11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons