Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1053
Title: Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci” = Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, Ed. a 2-a, 27 febr. 2014
Authors: Harconiţa, Elena
Mihaluţa, Lina
Stratan, Elena
Topalo, Valentina
Ciobanu, Silvia
Keywords: Tlehuci Faina(1923-2005)
Biblioteca Ştiinţifică USARB
conferinţe
Issue Date: 2014
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică
Citation: Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci” = Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, Ed. a 2-a, 27 febr. 2014 / red. resp.: Elena Harconiţa ; colegiul de red.: Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; rez. în lb. engl.: V. Topalo ; design/cop./machetare: Silvia Ciobanu. -Bălţi : Bibl. Şt., 2014.- 157 p. : fig., tab., diagr., fot.- ISBN 978-9975-50-119-4: Bibliogr. ascunsă ; Antetit.: Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; Tit. paral.: lb. rom., engl. ; Texte: lb. rom., rusă.
Abstract: Acest volum conţine materialele şi fotografiile de la ediţia a 2-a a Colloquia Bibliothecariorum „FAINA TLEHUCI”, care s-a desfăşurat la 27 februarie 2014, avînd 50 de participanţi, inclusiv reprezentanţi de la Biblioteca Ştiinţifică Centrală ,,A. Lu-pan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Biblioteca Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Departamentul Informaţional Biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale a Moldovei, Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei din R. Moldova.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1053
ISSN: 978-9975-50-119-4
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
colloquia_tlehuci.pdf22,28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons