Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1042
Title: Tehnologii de elaborare a temelor pe acasă la educaţia muzicală : Ghid pentru profesori şi studenţi
Authors: Gagim, Ion
Cosumov, Marina
Tetelea, Margarita
Keywords: educaţie muzicală
educaţie artistică
Issue Date: 2014
Publisher: USARB
Citation: Tehnologii de elaborare a temelor pe acasă la educaţia muzicală : Ghid pentru profesori şi studenţi
Gagim, Ion. Tehnologii de elaborare a temelor pe acasă la educaţia muzicală : Ghid pentru profesori şi studenţi / Ion Gagim, Marina Cosumov ; recenzenţi: M. Tetelea, Mariana Vacarciuc, Alexandru Borş ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie artistică. - Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2014. - 40 p. - ISBN 978-9975-50-137-8.
Abstract: Actualul ghid se adresează atât studentului care parcurge calea de iniţiere în tainele meseriei de profesor de educaţie muzicală, cât şi profesorului familiarizat deja cu aparatul conceptual al disciplinei, posesor al unei anumite experienţe didactice. Ca structură, ghidul îşi propune o tratare generală a temelor pe acasă la educaţia muzicală, prezentându-se ca un instrument ce suplineşte clasificarea, forma şi conţinutul acestora. Partea practică a ghidului conţine un set de teme pe acasă cu caracter orientativ, clasificat pe ani de studii şi teme generale semestriale.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1042
ISSN: 978-9975-50-137-8
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ghid_cosumov.pdf653,91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons