Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1003
Title: Indexarea pe subiecte : Ghid metodic pentru bibliotecari
Authors: Aculova, Taisia
Culicov, Natalia
Ciobanu, Silvia
Harconiţa, Elena
Mihaluţa, Lina
Mostovic, Galina
Şulman, Marina
Keywords: analiza documentară
indexarea documentelor
vedete de subiect
Issue Date: 2010
Publisher: Aculova, Taisia. Indexarea pe subiecte : Ghid metodic pentru bibliotecari / T. Aculova, Natalia Culicov ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. coord. : Lina Mihaluţa ; lector: Galina Mostovic ; trad. din lb. engl. : Marina Şulman ; cop./ desing / tehnored. : Silvia Ciobanu. - Bălţi, 2010. - 42 p. - ISBN 978-9975-50-030-2.
Abstract: Acest ghid este un produs realizat de bibliotecarii universitari bălţeni în colecţia Profesionalizare. Necesitatea elaborării acestui ghid este dictată de lipsa unui tezaur naţional, material didactic pe tema respectivă, de divergenţele care apar între bibliotecarii-practicieni, de necesitatea de a asigura bibliotecarii cu unele decizii metodice, acceptate de noi după generalizarea experienţei proprii de lucru, după o cercetare şi comparare temeinică a recomandărilor oferite de cele mai mari biblioteci contemporane: Biblioteca Congresului SUA, Biblioteca Naţională a Franţei, Biblioteca Naţională a Rusiei. Scopul acestui ghid este de a pune la dispoziţia bibliotecarilor-indexatori un instrument de lucru în procesul indexării pe subiecte, de a-i familiariza cu metodele şi regulile universale de indexare pe subiecte pentru optimizarea şi evitarea unor greşeli ce pot fi comise în construcţia vedetelor de subiect.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1003
ISBN: 978-9975-50-030-2
Appears in Collections:Ghiduri. Tutoriale

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
indexarea.pdf300,67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons