Browsing by Author Movilă, Irina

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Abordarea competentă la pregătirea economiştilor: formarea strategiilor de adaptare profesională a viitorilor specialişti [Articol]Movilă, Irina
2014Analiza statistică a capitalului uman în Republica Moldova în contextul dezvoltării regionaleMovilă, Irina
2019Cercetarea statistică a problemelor adaptării profesionale a specialiştilor la întreprindere cu utilizarea SPSS [Articol]Movilă, Irina
2014Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice Intern., 22-23 mai 2013Movilă, Irina; Priţcan, Valentina; Sainenco, Ala; Coşciug, Angela; Boişteanu, Eduard; Stanţieru, Svetlana; Poh, Larisa; Bogdan, Silvia; Codreanu, Aurelia; Vornices-Boiarschi, Doina; Evdochimov, Liliana
2014Conceptul competitivității strategice a capitalului uman în condițiile dezvoltării regionale [Articol]Movilă, Irina
2014Disparitățile regionale în Republica Moldova –determinarea direcțiilor de îmbunătățire a cadrului legal și strategic [Articol]Cojocaru, Igor; Movilă, Irina
2012„Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale”, conf. şt.-practică intern. (2011 ; Bălţi)Şleahtiţchi, Maria; Movilă, Irina; Trusevici, Alla; Stanţieru, Svetlana; Codreanu, Aurelia; Poh, Larisa; Bogdan, Silvia
2019Îmbătrânirea populației şi evaluarea indicelui sarcinii demografice în regiunile Republicii Moldova [Articol]Movilă, Irina
2012Managementul adaptării profesionale a specialiştilor pe piaţa muncii: probleme, soluţii, perspective [Articol]Movilă, Irina
2020Managementul resurselor umane în administraţia publică: caracteristici, reforme, strategii [Articol]Movilă, Irina
2018Managementul strategic al competitivităţii capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale : Autoreferatul tezei de doctor habilitat în şţiinţe economice : 521.03 - Economie şi management în domeniu de activitateMovilă, Irina
2014Managementul strategic al potenţialului uman : Monogr. colectivăMovilă, Irina; Dorogaia, Irina; Suslenco, Alina; Slutu, Rodica; Dumbrăveanu, Lilia
2019Metode de analiză a riscului financiar al întreprinderii în condiţiile incertitudinii [Articol]Movilă, Irina
2012Migraţia de inteligenţă ca factor de influenţă al pieţei mondiale a muncii [Articol]Movilă, Irina; Branaşco, Natalia
2019Modelarea strategiei investiţionale a întreprinderii în baza aplicaţiei Web „Strateg-Invest” [Articol]Movilă, Irina
2018National competitive advantage and the level of competitiveness of countries of transboundary cooperation: Moldova – Romania – Ukraine [Articol]Movilă, Irina
2020Politica de investiții ca factor decizional în activitatea financiară eficientă a unei întreprinderi [Articol]Movilă, Irina; Culinici, Roman
2018Posibilități de dezvoltare și valorificare a potențialului turistic [Articol]Suslenco, Alina; Movilă, Irina
2019Programul Strateg-Invest : Ghidul pentru elaborarea/actualizarea strategiei investiţionale a întreprinderiiMovilă, Irina; Grosu, Victor
2020Protecţia socială în Republica Moldova: cadru legal şi analiza statistică [Articol]Movilă, Irina