Browsing by Author Gagim, Ion

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 42  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2005Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode : Materialele Conf. şt. Intern. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005, Bălţi. Vol. ICabac, Valeriu; Gagim, Ion; Pereteatcu, Maria; Priţcan, Valentina; Musteaţă, Liliana
2005Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode : Materialele Conf. şt. Intern. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005, Bălţi. Vol. IICabac, Valeriu; Gagim, Ion; Priţcan, Valentina; Pereteatcu, Maria; Musteaţă, Liliana
2006Cartea – un alt instrument al muzicianului [Articol]Gagim, Ion
2006Crezul nostru : [despre revista Artă şi Educaţie Artistică] [Articol]Gagim, Ion
2003Dimensiunea psihologică a muziciiGagim, Ion
2022Dimensiuni teoretice şi metodologice ale formării culturii artistic-estetice la elevii claselor primare: Studiu monograficGînju, Tatiana; Gagim, Ion
2006Dimitrie Cuclin, Filozof al muzicii [Articol]Gagim, Ion
2005Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan : Materialele Conf. Int., 19-21 mai, 2005. Vol. 1 : Probleme generale ale educaţiei artistic-spiritualeGagim, Ion; Cozma, Carmen; Abdullin, Eduard; Stupacenco, Lidia; Tetelea, Margarita; Coroi, Eugen
2005Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan : Materialele Conf. Int., 19-21 mai, 2005. Vol. 2 : Probleme curriculare ale educaţiei artistic-spiritualeGagim, Ion; Cozma, Carmen; Abdullin, Eduard; Stupacenco, Lidia; Tetelea, Margarita; Guţu, Vladimir; Coroi, Eugen
2005Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan : Materialele Conf. Int., 19-21 mai, 2005. Vol. 3 : Aspecte metodologice ale educaţiei artistic-spiritualeGagim, Ion; Cozma, Carmen; Abdullin, Eduard; Stupacenco, Lidia; Tetelea, Margarita; Guţu, Vladimir; Coroi, Eugen
2005Educaţia muzicală ca element definitoriu al formării spiritual-artistice în pedagogia Waldorf [Articol]Surdu, Violeta; Gagim, Ion
2016Educaţia muzicală permanentă: Concept şi strategii de realizareCosumov, Marina; Gagim, Ion
2021Educaţia muzicală terapeutică: metodă şi aplicaţii în activitatea de recuperare a elevilor cu CES [Articol]Jucan, Aurica Atrash; Gagim, Ion
2005Educaţia şi arta în era subiectivismului [Articol]Gagim, Ion
2018Elements of the semantics of music in artistic education [Articol]Gagim, Ion
2006Experienţa de cercetare – componentă a formării de specialitate: Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor, 31 oct. 2006Gagim, Ion; Pleşca, Alexandru; Cuharschi, Daniela; Stratu, Aurelia; Fodor, Ina; Musteaţă, Liliana
2010Experienţa de cercetare - componentă indispensabilă a formării de specialitate : Materialele conf. şt. a studenţilor şi masteranzilor, ed. a 5-a, 4-5 noiem. 2009Gagim, Ion; Minciuna, I.; Stanţieru, S.
2017Formarea culturii etnoartistice la elevi prin valorificarea didactică a Teatrului Popular : Autoreferatul tezei de doctor în ştiinţe pedagogice : Specialitatea: 532.02. Didactica şcolară (Muzica)Gavriliţă, Laura; Gagim, Ion
2005Formarea gândirii transdisciplinare ca metaobiectiv educaţional universitar [Articol]Gagim, Ion
2007Formarea muzicologică a profesorului de educaţie muzicală [Articol]Gagim, Ion