Repozitoriul Instituţional Open Research Archive (ORA) USARB este o arhivă electronică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, cu acces deschis, ce conţine articole, cărţi (monografii, studii, materiale ale conferinţelor, publicaţii didactice, lucrări de referinţă), materiale multimedia, publicaţii seriale ş.a., semnate de cadrele didactice şi bibliotecarii USARB.
Documentele prezentate în ORA USARB sunt indexate în Google Scholar, ZENODO, OpenAire, DataCite și incluse automat în profilul cercetătorului, fiind vizibile în Web of Science, Scopus, Publish or Perich.

RI ORA USARB este inclusă în modulele BASE, DuraSpace, OpenDOAR și Registry of Repository Access Open (ROAR), Politica – în ROARMAP, ceea ce contribuie la sporirea vizibilităţii şi creşterea ratingului USARB în clasamentele internaţionale.