Диеты от специалистов в похудении беру на all-diet.info.

POLITICA INSTITUŢIONALĂ
 A UNIVERSITAŢII DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI
PRIVIND ACCESUL DESCHIS

    Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi apreciază însemnătatea strategică a accesului Deschis la informaţie pentru intensificarea diseminării cunoştinţelor ştiinţifice în spiritul promovat de Iniţiativa Accesului Deschis de la Budapesta (2002); Declaraţia de la Bethesda privind Accesul Deschis la Publicaţii (2003); Declaraţia de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoştinţe în domeniul Ştiinţei şi Ştiinţelor Umanitare (2003); Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova (2004); Recomandările UE (Petiţia, 2007); Principii obligatorii privind accesul public la rezultatele cercetărilor finanţate de Consiliul European de Cercetare (European Research Council) (2008); Proiectul pilot al Comisiei Europene (Science in Society) în Programul Cadru pentru Cercetare (PC7) (din 2008).
    Publicarea electronică a rezultatelor cercetărilor oferă oportunitatea de a împărtăşi ideile şi cunoştinţele în mod liber comunităţii ştiinţifice şi publicului larg. Literatura ştiinţifică constituie un element vital în procesul ştiinţific şi de cercetare. Eliminarea barierelor de acces la publicaţiile ştiinţifice realizate în cadrul USARB va pune fundamentele pentru o comunicare ştiinţifică eficientă, va îmbogăţi educaţia şi va oferi o vizibilitate mai mare şi măsurabilă a activităţii de cercetare.
    Fiind o mişcare globală de nivel mondial Open Access (OA) susţine circulaţia deschisă, fără nici un fel de bariere (financiare, legale, tehnice) a informaţiilor şi ideilor. Prin Open Access (OA) este asigurat accesul gratuit, imediat, on-line la rezultatele cercetării ştiinţifice, precum şi dreptul de a utiliza şi reutiliza aceste rezultate. Astfel OA garantează transformarea modului de comunicare a rezultatelor ştiinţifice.
   Unica restricţie în utilizare este respectarea dreptului de autor, astfel reproducerea şi distribuirea materialelor publicate în OA va asigura autorilor controlul asupra integrităţii muncii lor şi dreptul de a fi recunoscuţi şi citaţi corespunzător.
    Accesul Deschis urmăreşte scopul de a beneficia de conţinutul informaţional internaţional şi de a asigura crearea şi distribuirea conţinutului local. USARB este interesată de promovarea unei noi paradigme a Accesului Deschis pentru a oferi mai multe beneficii ştiinţei şi societăţii. Publicaţiile cercetătorilor de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova, vor avea o vizibilitate sporită, un impact şi prestigiu mai mare în comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională, vor augmenta reitingul instituţiei la nivel mondial. Accesul Deschis va îmbunătăţi diseminarea rezultatelor cercetării realizate în cadrul USARB.

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a
repozitoriului instituţional ORA (OPEN RECEARCH ARCHIVE) – USARB

GENERALITĂŢI

 1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea repozitoriului instituţional ORA (OPEN RECEARCH ARCHIVE) USARB defineşte conceptele de bază, scopul, obiectivele, structura şi destinaţia repozitoriului, stabileşte principiile de organizare, funcţionare şi administrare al repozitoriului şi reflectă unele aspecte ale dreptului de autor.
 2. Denumirea repozitoriului – ORA USARB este o abreviere a denumirii complete a repozitoriului instituţional al USARB în limba engleză - OPEN RECEARCH ARCHIVE.
 3. Repozitoriul OPEN RECEARCH ARCHIVE (ORA) – USARB este o arhivă electronică instituțională cu acces deschis, cu depozitare de lungă durată, fiind gestionat de Biblioteca Ştiinţifică USARB în vederea acumulării, stocării, conservării şi diseminării producţiei ştiinţifice a universităţii.
 4. Repozitoriul instituţional este constituit în contextul următoarelor documente:
  • Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova: HG nr. 920 din 15.07.2004;
  • Codul educaţiei al Republicii Moldova: nr.152 din 17.07.2014;
   Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014 – 2020 „Educaţia – 2020”: HG nr.944 din 14.11.2014;
  • Strategia de cercetare –dezvoltare a Republicii Moldova pînă în anul 2020: HG nr. 920 din 07.11.2014;
  • Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013 – 2020 „Inovaţii pentru competitivitate”: HG nr. 952 din 27.11.2013;
  • Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020”: HG nr.857 din 31.1.2013 ( Programul „Crearea, dezvoltarea şi valorificarea conţinutului digital din Republica Moldova pentru anii 2016 – 2020”);
  • Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”: HG nr.271 din 09.04.2014;
  • Programul naţional de informatizare a sferei culturii pentru anii 2012 – 2020: HG nr.478 din 04.07.2012;
  • Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectiuale pînă în anul 2020: HG nr.880 din 22.11.2012;
  • Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe: nr.139 din 02.07.2010.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Bottom a

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

 

Cît de des frecventaţi biblioteca?

zilnic - 50%
o dată pe săptămînă - 25%
la necesitate - 25%
niciodată - 0%

Total voturi: 4
The voting for this poll has ended on: Iunie 23, 2016