Lansarea cărţii scriitorului Anatol Moraru

Scris de Super User on . Posted in Evenimente

12-10-2017

Expoziţia de documente: „Anatol Moraru, prozator, publicist, critic literar, profesor universitar”, în care au fost aşezate cărţi şi publicaţii periodice dedicate activităţii literare a scriitorului, publicistului și profesorului universitar Anatol Moraru, a fost prilejuită de lansarea volumului „despre orașul Bălți și despre oamenii de aici”, „Punct de vedere”, în data de 12 octombrie, în Sala de lectură Ştiinţe Filologice şi Centrul de Informare a României din Biblioteca Ştiinţifică USARB.

Evenimentul a adunat mai mulţi oaspeţi: prof.univ., dr. hab. Ion Gagim, rectorul USARB, Consulul General al României la Bălţi, Excelenţa Sa Dr Miihai Baciu, Lucian Vasiliu, scriitor, directorul editurii „Junimea” din Iaşi, profesori universitari, studenţi şi elevi.

Mulţumim mult Editurii Junimea din Iaşi care a îmbogăţit colecţiile USARB cu un set valoros de cărţi recent apărute.

Foto

Lansarea culegerii de articole ştiinţifice

Scris de Super User on . Posted in Evenimente

20-10-2017

Vineri, 20 octombrie 2017, în Biblioteca Ştiinţifică USARB a avut loc lansarea culegerii de articole ştiinţifice, coordonată de Profesorul Valeriu CAPCELEA Agricultaura Durabilă în Republica Moldova: provocări actuale şi perspective,elaborată în cadrul Filialei Bălţi a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, cu participarea USARB, a Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp ,,Selecţia”.

De asemenea, a fost lansată monografia ,,Intelectulaitatea: esenţa, tipologia, locul şi rolul ei în existenţa socială”, autor Valeriu CAPCELEA.

Despre publicaţiile lansate au vorbit Igor Cojocaru, prorectorul pentru activitatea ştiinţifică USARB, Profesorii Valeriu Capcelea, Stanislav Stadnic, directorul IP Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp ,,Selecţia”, Mihail Taran,  Elena Harconiţa, directoarea BŞ USARB.

La eveniment au participat cadre didactice, profesori, masteranzi, bibliotecari.

Foto

Donaţie din partea Editurii „Junimea”

Scris de Super User on . Posted in Evenimente

17-10-2017

donatia JunimeaColecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB s-a completat cu o valoroasă donaţie de carte primită de la Editura „Junimea”, care include 14 titluri în 14 exemplare din domeniul literaturii şi artei, editate la Iaşi, în anii 2016-2017. Printre cărţile donate distingem lucrarea doamnei Diana Vrabie, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Imaginea Iaşilor în presa interbelică ieşeană, editaţă la Iaşi : Junimea, 2016.

Mulţumim Editurii „Junimea” pentru gestul remarcabil de completare a colecţiei cu publicaţii deosebite în beneficiul studenţilor şi cadrelor didactice de la USARB!

Elena Ţurcan a participat la workshopul de la ULIM

Scris de Super User on . Posted in Evenimente

17-10-2017

Elena Ţurcan, bibliotecar în Serviciul de Comunicare a colecţiilor, a participat în ziua de 17 octombrie 2017, la Workshopul Competiţia dintre tradiţie şi inovaţie: DIB ULIM – 25 de ani de activitatecu comunicarea Instruirea şi cercetarea muzicală din perspectiva serviciilor infodocumentare.

Activitatea a cuprins 12 comunicări în cadrul şedinţei de deschidere, webinarului şi Tribunei profesioniştilor de la DIB. Moderator a fost Irina Cerneauscaite, Director DIB ULIM.

Participanţii au audiat comunicări privind sistemul educaţional din Republica Moldova pe calea modernizării, bibliotecarul şi competitivitatea ca factor decisiv în dezvoltarea instituţională, despre evidenţa resurselor electronice, eGuvernarea - o prioritate în Republica Moldova şi alte subiecte importante.

Felicitări colegilor cu prilejul aniversării a 25-a a instituţiei DIB ULIM!

FOTO

Enciclopedii istorice : expoziţie on-line

Scris de Super User on . Posted in Evenimente

16-10-2017

Istoria vizuală : Enciclopedii istorice în imagini (din colecţia Oficiului de referinţe bibliografice)

În expoziţie au fost expuse enciclopedii ilustrate unice din colecţia Oficiului de referinţe bibliografice. Iubitorii de istorie vor avea posibilitatea să facă cunoştinţă cu evenimentele istorice: cultura şi civilizaţia diferitor popoare, cu cele mai mari bătălii şi războaie, precum şi cu biografiile personalităţilor reprezentative care au influenţat cursul istoriei universale.

Studiu privind Accesul Deschis în BŞ USARB

Scris de Super User on . Posted in Evenimente

17-10-2017

Stimaţi utilizatori!

Vă invităm să participaţi la studiul privind Accesul Deschis în Biblioteca Ştiinţifică, contribuţia în procesul de studiu şi cercetare ştiinţifică, viziunea Dumneavoastră asupra perspectivelor Accesului Deschis.

Așteptăm cu interes să cunoaştem gândurile, opiniile şi sugestiile Dumneavoastră despre Accesul Deschis.

Vă mulţumim pentru participare.

Participare la Masa rotundă

Scris de Super User on . Posted in Evenimente

06-10-2017

FOTO

Reprezentanții Bibliotecii Ştiinţifice a USARB, membrii echipei de proiect LNSS, Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Igor Afatin, Valentina Topalo, au participat în data de 6 octombrie, la masa rotundă „Indicatorii de impact ai proiectului LNSS” : Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor, implementat în cadrul Programului ERASMUS+ „Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015 – 2018)”, desfăşurat în incinta Bibliotecii Științifice a Academiei de Administrare Publică.

Şedinţa de lucru a fost deschisă de Prim-prorectorul Academiei de Administrare Publică, dl Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar, care a menționat importanța  și avantajele implementării proiectului LNSS, ce va permite modernizarea bibliotecilor acestor instituții de învățământ superior din republică în scopul prestării serviciilor infodocumentare pentru un învăţământ de calitate.

Dna Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, șefa Bibliotecii Științifice a Academiei de Administrare Publică, a accentuat că asemenea întruniri sunt organizate periodic în vederea analizei evoluției proiectului și a proiectării strategiei continue de implementare în instituţiile partenere.

Dna Elena HARCONIȚA, directorul Bibliotecii Științifice USARB, a menționat aprecierile experților europeni privitor la activitatea echipelor de proiect din Republica Moldova, care, pe parcursul a doi ani de activitate, au reuşit să obțină rezultate apreciabile în îndeplinirea obiectivelor generale şi speciale ale proiectului.

În conformitate cu agenda propusă au fost trecute în revistă realizările la nivel instituţional şi naţional, fiind evidenţiat impactul pe termen scurt şi pe termen lung. Au  fost analizate realizările şi produsele în conformitate cu Matricea Cadrului Logic de implementare.

De asemenea, membrii echipelor partenere de proiect a BŞ USARB şi BŞ AAPRM au discutat despre implementarea modulelor de instruire elaborate în cadrul Proiectului LNSS, posibilitatea integrării în planul de învăţământ, aprobarea de către organele ierarhice superioare.

Foto

Conferință științifico-practică

Scris de Super User on . Posted in Evenimente

12-10-2017

Secţunea Biblioteconomie şi Ştiinţele Informării în cadrul Conferinței științifico-practice cu participare internațională „Tradiție și inovare în cercetarea științifică”

La 12 octombrie, în sala de Conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice USARB, si-a desfăşurat lucrările secţiunea: BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢELE INFORMĂRII în cadrul Conferinței științifico-practice cu participare internațională Colloquia Professorum „Tradiție și inovare în cercetarea științifică”, ediția a VII-a, dedicată celor 72 de ani de la fondarea Universităţii şi a Bibliotecii.

Au participat reprezentanți ai mediului profesional din țară și de peste hotare, de la Universitatea Transilvania, Braşov, România, Angela Repanovici, prof. dr. inginer, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Ludmila Corghenci, sef Centru de Formare Continuă în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării, Biblioteca Ştiinţifică AAPM, Rodica Sobieski-Camerzan, director.

Moderator: Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii.

În cadrul Conferinței au fost prezentate studii și lucrări științifice privind importanta scientometriei în analiza cercetării domeniului ştiinţei informării, contextul prevederilor legale şi strategice a cercetării biblioteconomice, bunele practici ale bibliotecii universitare în cadrul proiectelor internaţionale, Management esențial și abilități transferabile pentru bibliotecari - Proiectul LNSS în Armenia, Moldova şi Belarus, servicii electronice pe platforma JOOMLA, rezultatele studiului privind Repozitoriul Instituţional ORA USARB, platforma științifică Research4Life, instruirea şi cercetarea muzicală în USARB din perspectiva serviciilor infodocumentare, Autoreferatele în colecţiile USARB, Сытинские издания сочинений Льва Николаевича Толстого как явление русской культуры 19 века.

De asemenea, au avut loc prezentări ale expoziţiilor şi lansarea a 3 lucrări, instrumente de lucru pentru bibliotecari: Cucu, Adella, Mihaluţa, Lina. Catalogarea corporativă în ALEPH: Ghid metodic pentru bibliotecari; Aculova, Taisia, Culicov, Natalia. Indexarea pe subiecte: Ghid metodic pentru bibliotecari, ediţia a 2-a revăzută şi adăugită; Culicov, Natalia. Descrierea analitică a articolelor din publicaţii periodice şi culegeri în software Aleph: Ghid metodic pentru bibliotecari

Rodica Sobieski-Camerzan, director, Biblioteca Ştiinţifică AAPM  a venit cu o donaţie din partea rectoratului Universităţii AAPM pentru care le multumim mult.

Foto

Donaţiile lunii octombrie

Scris de Super User on . Posted in Evenimente

04-10-2017

Donaţie din partea doamnei Aliona Grati, critic și istoric literar, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar

donatie GratiiAliona Grati, critic și istoric literar, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, prin intermediul doamnei Maria Abramciuc, doctor în filologie, conferenţiar universitar la Catedra de Literatura Română şi Universală, a oferit Bibliotecii Ştiinţifice Dicţionarul de teorie literară: Concepte operaţionale şI instrumente de analiză a textului literar, editat la Chişinău: Arc, 2017, autori Aliona Grati şi Nina Corcinschi.
Dicţionarul apare cu sprijinul Ministerului Culturii, conţine peste 950 de definiţii ale conceptelor operaţionale şi instrumetelor viabile şi necesare la momentul actual atât pentru studiul literaturii, cât şi pentru analiza nuanţată a textului literar.
Volumul este adresat elevilor, studenţilor, masteranzilor, profesorilor, cercetătorilor, bibliotecarilor, scriitorilor, intelectualilor de diferită formaţie.

 

Donaţie din partea domnului Nicolae Enciu, doctor habilitat în istorie

donaie EnciuBiblioteca Ştiinţifică a primit în dar, din partea domnului Nicolae Enciu, doctor habilitat în istorie, 2 exemplare ale lucrării Materialele Conferinţei Ştiinţifice „Mareşalul Antonescu în istorie şi istoriografie - culegere de comunicări de la Conferinţa din 31 mai 2016. Lucrarea înserează 9 comunicări care reflectă viaţa şi activitatea mareşalului Ion Antonescu, ca model al demnităţii naţionale, în istoria şi istoriografia României.
Cartea suscită interesul specialiştilor în domeniu, iubitorilor de istorie, acelora care doresc să (re)descopere personalitatea mareşalului Antonescu, care a acordat o mare atenţie constatării şi înregistrării crimelor şi abuzurilor efectuate de bolşevici în Basarabia.

 

Donaţie din partea doamnei Dinei Ciocanu

donatie Ciocanudonatie Ciocanudonatie CiocanuAutoarea Dina Ciocanu a completat cu o nouă donaţie colecţia Bibliotecii Ştiinţifice, oferind 3 exemplare ale romanului istoric Fântâna fără ciutură, editat la Chişinău, 2015.
Basarabia, oamenii, genocidul şi deportările din a doua jumătate a secolulu al XX-lea – toate se întrunesc în acest roman. Este o incursiune amplu documentată, reflectănd problema identității poporului nostru, valoarea istoriei şi culturii noastre naţionale.
Autoarea vă invită la lectură şi vă oferă o gamă de personaje prin filiera cărora puteţi afla ce crime au fost comise împotriva umanității de către regimul fascist.

 

Donaţie din partea domnului Petru Lisnic, absolvent, masterand, Academia Teologică din Moldova

donatie Lisnicdonatie LisnicPetru Lisnic, absolvent, masterand de la Academia Teologică din Moldova a donat Bibliotecii Ştiinţifice 2 exemplare ale lucrării Misiunea Ortodoxă din Japonia. Activitatea Arhimandritului Anatolie Chihai, unul dintre membrii misiunii, apărută la Chişinău, 2017. Prezentul studiu este o cercetare asupra istoriei şi înfiinţării Misiunii Ortodoxe din Japonia, a importantei misiuni creştine a basarabenilor: Arhimandritul Anatolie (Chihai), cântăreţul bisericesc Iacob Chihai şi Diaconul Dimitrie Livovschi.
Este util tuturor cititorilor care vor să cunoască, detaliat, momente importante legate de activitatea Misiunii Bisericii Ortodoxe din Japonia.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Cu ce scop recurgeţi la serviciile Bibliotecii universitare?

Pentru studiu eficient (seminare, teste, examene etc.) - 25%
În scopuri de cercetare (proiecte, conferinţe, redactarea de articole, teze) - 31.3%
Pentru informare în domeniul interesat - 31.3%
Pentru a participa la activităţile Bibliotecii - 0%
Pentru a petrece timpul liber - 0%
Pentru a copia documentul identificat - 6.3%
Acces Internet - 0%
Pentru socializare cu colegii - 0%
Altele - 6.3%

Total voturi: 16
The voting for this poll has ended on: Octombrie 30, 2017

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare