Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Bălţi este Centru Biblioteconomic DEPARTAMENTAL şi asigură funcţiile de gestionare metodologică, organizatorică, analitică, nformativă, formativă, consultativă şi de cercetare, asistenţă metodologică pentru Bibliotecile instituţiilor din învăţământul general, profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar de profil pedagogic din zona de Nord (15 raioane şi mun.Bălţi), conform Hotărîrii Colegiului Ministerului Educaţiei nr.1.10 din 8 noiembrie 2002, REGULAMENTULUI de organizare şi funcţionare a Consiliului Biblioteconomie Naţional (aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii Nr.211 din 05.09.2014) şi Regulamentului privind activitatea metodologică în cadrul sistemului naţional de biblioteci din Republica Moldova (Ordinul Ministrului Culturii nr.2 din 13.01.2016).

Biblioteci Şcolare din Republica Moldova: Rapoarte statistice

Raport statistic 2016 Referinţă Tabele
Raport statistic 2015 Referinţă Tabele
Raport statistic 2014 Referinţă
Raport statistic 2013 Referinţă
Raport statistic 2012 Referinţă
Raport statistic 2011
Raport statistic 2010
Raport statistic 2009
Raport statistic 2008
Raport statistic 2007
Raport statistic 2006

 

Activităţi prioritare:

 • Acordă asistenţă metodologică bibliotecilor din reţea;
 • Asigură organizatoric şi informaţional realizarea obiectivelor în cadrul reţelei; sinteza, analiza şi valorificarea experienţei inovaţionale specifică activităţii bibliotecare din reţea; promovează bunele practici pe blogul Filialei BIN – Biblioteci de învăţămînt din Nord, în publicaţii de specialitate: Revista ABRM, ABRM Info, Confluenţe bibliologice, BiblioUniversitas, Limba Română;
 • Recepţionează, analizează, sintetizează şi diseminează informaţia statistică privind activitatea bibliotecară;
 • Recepţionează, analizează, sintetizează şi diseminează informaţia statistică privind activitatea bibliotecară din reţea; dări de seamă anuale (Tabele Centralizatoare în format Google Drive) ale bibliotecilor şcolare din sistemul Ministerului Educaţiei din RM, inclusiv din 15 raioane de Nord şi mun. Bălţi; cumulează statisticile din raioanele de Sud şi Centru, prezintă datele centralizate Ministerului Educaţiei – Activitatea bibliotecilor din Învățămînt; plasează sintezele statistice pe site, blogul Filialei BIN;
 • Asigură organizatoric şi documentar formarea profesională continuă a personalului profesional de bibliotecă din reţea; pregăteşte/difuzează suportul metodico-didactic; evaluează feedbackul acţiunilor de instruire;
 • Organizează şedinţe, seminare, ateliere, traininguri, conferinţe de diseminare în comun cu ME, OLDSI, ABRM;
 • Elaborează şi distribuie publicaţii de conţinut metodologic, bibliografic, informaţional, statistic privind activitatea bibliotecilor din reţea; editează Sinteza anuală Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Raport statistic; Bibliografia Bibliotecarii din învăţămînt, zona de Nord în presă şi online;
 • Realizează studii şi cercetări specifice activităţii biblioteconomice din reţea, acestea fiind integrate în programele naţionale, elaborate în cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova; monitorizează studiul-anchetă „Directorul şi biblioteca şcolii”;
 • Organizează/participă la activităţi ştiinţifice şi culturale, organizate la nivel naţional şi internaţional;
 • Organizează acţiuni de îndrumare practică în reţea, organizează Colecţia de specialitate cu acces Internet, asistenţa bibliotecarilor în programele Word, Excel, PowerPoint, creare conturi, bloguri, pagini, profiluri pe reţele sociale etc;
 • Asigură implementarea standardelor naţionale şi internaţionale, funcţionalitatea cadrului de reglementare, îmbunătăţirea proceselor tehnologice specifice activităţii bibliotecilor din reţea; perfectează/monitorizează Nomenclatorul proceselor tehnologice, Ghidul bibliotecarului şcolar, de colegiu şi şcoli profesionale;
 • Coordonează şi cooperează activitatea cu centrele biblioteconomice naţionale şi teritoriale; cu Ministerul Educaţiei şi Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţămîntului din R. Moldova (OLSDI) în vederea colectării datelor statistice de către specialiştii responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare, organizării acţiunilor de instruire, şedinţelor profesionale.

 

Contacte:

 • Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţămîntului din R. Moldova
 • Colegii
 • Şcoli Profesionale şi Centre de Excelenţă

 

Link-uri utile:

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Cu ce scop recurgeţi la serviciile Bibliotecii universitare?

Pentru studiu eficient (seminare, teste, examene etc.) - 25%
În scopuri de cercetare (proiecte, conferinţe, redactarea de articole, teze) - 31.3%
Pentru informare în domeniul interesat - 31.3%
Pentru a participa la activităţile Bibliotecii - 0%
Pentru a petrece timpul liber - 0%
Pentru a copia documentul identificat - 6.3%
Acces Internet - 0%
Pentru socializare cu colegii - 0%
Altele - 6.3%

Total voturi: 16
The voting for this poll has ended on: Octombrie 30, 2017

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare